Collins Grammar For IELTS

Publisher: HarperCollins Publishers

Download
0 0 Grammar

Book Description

Cải thiện khả năng ngữ pháp với Collins Grammar for IELTS và chạm tay vào band điểm bạn mong muốn. Collins Grammar for IELTS là quyển sách tự học không thể tuyệt vời hơn dành cho những bạn định hướng thi IELTS dưới hình thức Academic. Quyển sách này là công cụ lý tưởng của những bạn đang ở cấp độ CEF level B1 trở lên hoặc band điểm 5 – 5.5 và có target là 6 hoặc hơn. 20 bài học trình bày các chủ điểm ngữ pháp chính với các bài tập thực hành đi kèm tương tự như những bài thi IELTS thật. Các mẹo và chiến lược làm bài giúp cải thiện điểm số IETLS. Các phần thực hành vào cuối mỗi bài học cho phép bạn làm quen với các câu hỏi trong bài kiểm tra. CD chứa các bài nghe dùng để luyện tập cũng như đáp án mẫu giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp được dùng trong bài thi Speaking.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download