Book Description

Cải thiện khả năng ngữ pháp với Collins Grammar for IELTS và chạm tay vào band điểm bạn mong muốn. Collins Grammar for IELTS là quyển sách tự học không thể tuyệt vời hơn dành cho những bạn định hướng thi IELTS dưới hình thức Academic. Quyển sách này là công cụ lý tưởng của những bạn đang ở cấp độ CEF level B1 trở lên hoặc band điểm 5 – 5.5 và có target là 6 hoặc hơn. 20 bài học trình bày các chủ điểm ngữ pháp chính với các bài tập thực hành đi kèm tương tự như những bài thi IELTS thật. Các mẹo và chiến lược làm bài giúp cải thiện điểm số IETLS. Các phần thực hành vào cuối mỗi bài học cho phép bạn làm quen với các câu hỏi trong bài kiểm tra. CD chứa các bài nghe dùng để luyện tập cũng như đáp án mẫu giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp được dùng trong bài thi Speaking.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)