Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…) 

HarperCollins Publishers 2012

Book Description

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…) là 1 trong hơn 200 đầu sách quý từ NXB lớn Collins được chia sẻ hoàn toàn miễn phí dành cho dân học IELTS tại thư viện sách ALT.

Một quyển sách giới thiệu đầy đủ các phrasal verbs thường xuyên được sử dụng nhất trong tiếng Anh và hướng dẫn bạn cách dùng chúng một cách hiệu quả, phù hợp cho những bạn muốn gia tăng số lượng phrasal verbs trong kho từ vựng của mình. Quyển sách bao gồm 400 phrasal verbs phổ biến nhất, được chia thành 25 bài học, mỗi bài học sẽ có các ví dụ minh hoạ rõ ràng và bài tập thực hành nhằm đảm bảo người học ghi nhớ và áp dụng chúng đúng ngữ cảnh trong bài thi.

 

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)