Collins Vocabulary For IELTS

HarperCollins Publishers 2012

Book Description

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với Collins Vocabulary for IELTS và chạm tay vào band điểm mong muốn. Collins Vocabulary for IELTS là quyển sách tự học không thể tuyệt vời hơn dành cho những bạn định hướng thi IELTS dưới hình thức Academic. Quyển sách này là công cụ lý tưởng của những bạn đang ở cấp độ CEF level B1 trở lên hoặc band điểm 5 – 5.5 và có target là 6 hoặc hơn. Những từ vựng chủ lực trong bài thi IELTS và cách sử dụng chúng được định nghĩa theo từ điển Collins COBUILD và mẫu câu ví dụ từ Collins corpus. Học và ghi nhớ từ vựng thông qua các bài tập thực hành, những chiến lược làm bài cùng với một số mẹo dùng để cải thiện band điểm IELTS. Ngoài ra, bạn có thể tập làm quen với cấu trúc đề thi bằng cách làm các Practice exam ở cuối mỗi bài học, sau đó tự đánh giá khả năng của bản thân qua phần đáp án và chấm điểm.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)