Get Ready For IELTS: Workbook

HarperCollins Publishers 2016

Book Description

Get Ready for IELTS là khóa học tuyệt vời dành cho những ai đang chuẩn bị tham gia kỳ thi IELTS hình thức Academic. Quyển sách này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những bạn mất căn bản, mới bắt đầu luyện thi IELTS hoặc đang ở phạm vi band điểm 3.5 – 4.5. Những thông tin quý giá cùng lời khuyên hữu ích và các tài liệu thực hành sẽ giúp sinh viên cải thiện điểm số và phát triển các kỹ năng cần thiết giúp chinh phục kỳ thi IELTS. Get Ready for IELTS: Workbook cung cấp một khóa học đầy đủ bao gồm:

  • Bài tập củng cố ngữ pháp và vốn từ vựng.
  • Các lưu ý giúp học viên tránh được những lỗi phổ biến.
  • Phần Punctuation Guide giúp học viên chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi Writing.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)