Collins Practice Test For IELTS 2

HarperCollins Publishers 2015

Book Description

Sau khi đọc cuốn sách này, người đọc sẽ cảm thấy hoàn toàn tự tin về bài thi IELTS và cải thiện điểm số thông qua những bài thực hành thực tế. Cuốn sách bao gồm: 4 bài kiểm tra IELTS Academic hoàn chỉnh; 2 tài liệu General Reading and Writing hoàn chỉnh; hướng dẫn rõ ràng về cách thi IELTS; thông tin hữu ích về những lỗi thường gặp và cách tránh chúng; bản ghi âm của phần Speaking và Listening; đáp án và bài mẫu cho phần Speaking và Writing. Practice Tests For IELTS 2 bao gồm một quyển từ điển nhỏ với những định nghĩa dựa trên nội dung của COBUILD. 4,5 tỷ từ Collins Corpus là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới của tiếng Anh. Nó được cập nhật hàng tháng và đã là trung tâm của Collins COBUILD trong hơn 20 năm.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)