Collins Practice Test For IELTS 2

Publisher: HarperCollins Publishers

Download

Book Description

Sau khi đọc cuốn sách này, người đọc sẽ cảm thấy hoàn toàn tự tin về bài thi IELTS và cải thiện điểm số thông qua những bài thực hành thực tế. Cuốn sách bao gồm: 4 bài kiểm tra IELTS Academic hoàn chỉnh; 2 tài liệu General Reading and Writing hoàn chỉnh; hướng dẫn rõ ràng về cách thi IELTS; thông tin hữu ích về những lỗi thường gặp và cách tránh chúng; bản ghi âm của phần Speaking và Listening; đáp án và bài mẫu cho phần Speaking và Writing. Practice Tests For IELTS 2 bao gồm một quyển từ điển nhỏ với những định nghĩa dựa trên nội dung của COBUILD. 4,5 tỷ từ Collins Corpus là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới của tiếng Anh. Nó được cập nhật hàng tháng và đã là trung tâm của Collins COBUILD trong hơn 20 năm.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download