Premium

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English

Cambridge University Press 2013

Book Description

Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, download bản đẹp PDF chỉ có tại thư viện sách ALT.

Grammar in Use là loạt sách ngữ pháp bán chạy nhất thế giới dành cho người học tiếng Anh. Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learnerst được viết bởi tác giả Martin Hewings, là lựa chọn hàng đầu cho người học có trình độ cao(C1-C2). Đây là một cuốn sách tự học với các bài giải thích và thực hành rõ ràng, và đã giúp hàng triệu thí sinh cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Sách cũng được các giáo viên tin tưởng và có thể được sử dụng như một văn bản bổ trợ trong lớp học, hoặc để hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge Advanced, Proficiency và IELTS.

More Books from Cambridge University Press (30)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Academic Vocabulary in Use

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers