Premium

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Cambridge University Press 2017

Book Description

Mindset for IELTS là khóa học xây dựng nền tảng cho 4 kỹ năng của bài thi IELTS gồm Speaking, Writing, Reading, Listening dựa trên giáo trình của nhà xuất bản Cambridge, đơn vị đồng sáng lập kỳ thi IELTS.

Mindset for IELTS bao gồm 4 cấp độ Foundation, Level 1, 2 & 3 dành cho các học viên từ trình độ A2 tới IELTS 7.5+. Đây là bộ giáo trình IELTS đầu tiên của Nhà xuất bản Cambridge áp dụng phương pháp blended-learning, kết hợp các bài giảng và việc ôn luyện trực tuyến qua hệ thống LMS (Learning Management System) của Cambridge.

Cambridge Mindset for IELTS giúp học viên tối ưu hóa việc học tập thông qua việc kết hợp bài học và các bài luyện thi trực tuyến, đồng thời cung cấp ngân hàng đề giúp học viên ôn luyện với các bài thi IELTS thực tế.

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English