Premium

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge University Press 2017

Book Description

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition) là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, đặc biệt chỉ có tại thư viện sách ALT.

Quyển sách này là phần nâng cao so với English Phrasal Verbs in Use. Tuy dành cho đối tượng người học ở trình độ nâng cao nhưng sách vẫn giữ nguyên tiêu chí dễ hiểu, dễ nhớ và là một cuốn sách luyện tập hữu ích cho việc ôn luyện các kỳ thi như IELTS, TOEFL, C1-C2. Nội dung cuốn sách bao gồm 60 bài học, phần giới thiệu bên trái và phần bài tập bên phải, có một từ điển mini nhằm định nghĩa các mục từ được giới thiệu trong sách. Cuốn sách giới thiệu và giải thích gần 1000 phrasal verbs trong các ngữ cảnh đặc trưng nhất, cung cấp thông tin hữu ích về cách sử dụng, cách ghi nhớ và bài tập tương ứng.

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English