Premium

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Publisher: Cambridge University Press

Download

Book Description

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition) là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, đặc biệt chỉ có tại thư viện sách ALT.

Quyển sách này là phần nâng cao so với English Phrasal Verbs in Use. Tuy dành cho đối tượng người học ở trình độ nâng cao nhưng sách vẫn giữ nguyên tiêu chí dễ hiểu, dễ nhớ và là một cuốn sách luyện tập hữu ích cho việc ôn luyện các kỳ thi như IELTS, TOEFL, C1-C2. Nội dung cuốn sách bao gồm 60 bài học, phần giới thiệu bên trái và phần bài tập bên phải, có một từ điển mini nhằm định nghĩa các mục từ được giới thiệu trong sách. Cuốn sách giới thiệu và giải thích gần 1000 phrasal verbs trong các ngữ cảnh đặc trưng nhất, cung cấp thông tin hữu ích về cách sử dụng, cách ghi nhớ và bài tập tương ứng.

More Books from Cambridge University Press (34)

Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download