Complete IELTS Band 4-5

Publisher: Cambridge University Press

Download

Book Description

Cuốn sách này có các phần tài liệu tham khảo, ngữ pháp, từ vựng có chứa chú giải, ví dụ và đề kiểm tra luyện tập ở cuối bài. Điều này nhằm giúp các bạn dễ dàng tiếp thu được đầy đủ kiến thức của từng chủ điểm. Đồng thời cuốn sách gồm 10 unit với rất nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó gồm:

  • Với mỗi unit có trong Complete IELTS bands 4-5 được chia thành 4 phần tương ứng 4 kỹ năng trong bài thi trong IELTS.
  • Bạn sẽ được hướng dẫn các kỹ năng làm bài trong mỗi phần thi.
  • Tổng hợp các từ vựng hay và những điểm ngữ pháp chất lượng nhằm giúp bạn nâng cao vốn từ cũng như khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp.
  • Một bài luyện tập kiểm tra.
Link: Audio CD1
Link: Audio CD2
Bonus: Teacher Book

More Books from Cambridge University Press (34)

Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download