Basic Grammar in Use (4th Edition)

Cambridge University Press 2017

Book Description

Basic Grammar in Use (4th Edition) là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Cambridge dành cho dân học IELTS, download trọn bộ đặc biệt chỉ có tại thư viện sách ALT.

Basic Grammar in Use (4th Edition) là tài liệu tham khảo cho người học sơ cấp (A1-B1). Đây là cuốn sách đã được hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng để cải thiện trình độ tiếng Anh. Với những lời giải thích đơn giản, những ví dụ rõ ràng và các bài tập dễ hiểu, cuốn sách là sự lựa chọn hoàn hảo cho những thí sinh tự học và cũng có thể được sử dụng trong các lớp học. Ấn bản thứ tư này có sẵn dưới dạng sách điện tử cũng như sách in.

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English