Premium

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge University Press 2017

Book Description

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition) là một trong những tài liệu luyện thi IELTS hàng đầu từ NXB Cambrige dành cho dân học IELTS, được chia sẻ chỉ có tại Thư viện Sách ALT.

Cuốn sách này có lời giải thích và các bài tập thực hành idioms rất đa dạng, được viết cho người có trình độ cao (C1 đến C2). Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả việc tự học và trong lớp học. Cuốn sách này giúp thí sinh tìm hiểu về idioms trong ngữ cảnh cụ thể, với nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm 'Học tập', 'Viết văn trang trọng' và 'Kể chuyện’ kèm theo những mẹo vặt tuy nhỏ mà vô cùng hiệu quả.

More Books from Cambridge University Press (30)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Academic Vocabulary in Use

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English