Premium

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Publisher: Cambridge University Press

Download
0 0 Grammar

Book Description

Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Cambridge dành cho dân học IELTS, download trọn bộ chỉ có tại thư viện sách ALT.

Essential Grammar in Use là một cuốn sách tham khảo ngữ pháp và thực hành cho người học trình độ sơ cấp. Dựa vào cuốn sách thành công dành cho người học trình độ trung cấp, English Grammar in Use của Raymond Murphy, cuốn sách này tập trung vào các lĩnh vực ngữ pháp thường được dạy ở bậc sơ cấp.

  • Dễ sử dụng: trên mỗi trang bên tay trái, một điểm ngữ pháp được giải thích và trên các trang đối diện có các bài tập để kiểm tra sự hiểu biết.
  • Giải thích rõ ràng: ngữ pháp cho người học trình độ sơ cấp được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản.
  • Có thể truy cập: danh sách nội dung và các mục ngữ pháp rõ ràng giúp người học dễ dàng lựa chọn các bài học họ cần.
  • Các bài tập bổ sung: cung cấp thêm bài luyện tập các điểm ngữ pháp chính.
  • Phụ lục: tài liệu tham khảo về các thì tiếng Anh, động từ bất quy tắc, chính tả và động từ.
  • Tự học: cuốn sách có thể được sử dụng bởi những người học làm việc độc lập.
  • Key: câu trả lời cho tất cả các bài tập.

More Books from Cambridge University Press (34)

Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download