Premium

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge University Press 2015

Book Description

Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Cambridge dành cho dân học IELTS, download trọn bộ chỉ có tại thư viện sách ALT.

Essential Grammar in Use là một cuốn sách tham khảo ngữ pháp và thực hành cho người học trình độ sơ cấp. Dựa vào cuốn sách thành công dành cho người học trình độ trung cấp, English Grammar in Use của Raymond Murphy, cuốn sách này tập trung vào các lĩnh vực ngữ pháp thường được dạy ở bậc sơ cấp.

  • Dễ sử dụng: trên mỗi trang bên tay trái, một điểm ngữ pháp được giải thích và trên các trang đối diện có các bài tập để kiểm tra sự hiểu biết.
  • Giải thích rõ ràng: ngữ pháp cho người học trình độ sơ cấp được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản.
  • Có thể truy cập: danh sách nội dung và các mục ngữ pháp rõ ràng giúp người học dễ dàng lựa chọn các bài học họ cần.
  • Các bài tập bổ sung: cung cấp thêm bài luyện tập các điểm ngữ pháp chính.
  • Phụ lục: tài liệu tham khảo về các thì tiếng Anh, động từ bất quy tắc, chính tả và động từ.
  • Tự học: cuốn sách có thể được sử dụng bởi những người học làm việc độc lập.
  • Key: câu trả lời cho tất cả các bài tập.

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English