Premium

Cambridge IELTS Trainer 2 Academic

Publisher: Cambridge University Press

Download

Book Description

Sách phù hợp với những bạn đang đặt mục tiêu band 6.0. Nội dung sách IELTS Trainer 2 Academic bao gồm 6 bài test với đầy đủ chi tiết cụ thể về các dạng bài. Bên cạnh đó, sách cũng bao gồm các mẹo hữu ích với phần đáp án rõ ràng kèm lời giải thích chi tiết cho kỹ năng listening, reading, và bài mẫu writing

More Books from Cambridge University Press (34)

Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download