Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

Cambridge University Press 2013

Book Description

Complete IELTS Bands 6.5-7.5 là cuốn sách nâng cao dành cho các bạn có trình độ tiếng Anh thật vững chắc. Sách đưa ra tất cả các dạng câu hỏi có thể xuất hiện trong bài thi IELTS cùng với đáp án và từ vựng chi tiết mà một thí sinh cần có để đạt điểm cao. Đặc biệt các topic quan trọng trong phần Speaking và Writing sẽ được phân tích cụ thể để bạn học tập và vận dụng cho bài thi IELTS. Một điều đặc biệt ở bộ sách này là có đáp án giải bài rất rõ ràng nên các bạn ôn thi luyện đề sẽ biết được kết quả cũng như biết được lỗi sai để khắc phục.

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English