Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge University Press 2018

Book Description

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers là 1 trong hơn 200 đầu sách quý từ NXB lớn Cambridge được chia sẻ hoàn toàn miễn phí dành cho dân học IELTS tại thư viện sách ALT.

Đây là quyển sách cung cấp cho các bạn một sự chuẩn bị toàn diện nhất trong quá trình luyện thi IELTS. Bằng cách cho người đọc tiếp xúc với các bài kiểm tra có cấu trúc tương tự đề thi thật và ôn luyện những mảng kiến thức quan trọng. Tài liệu phù hợp với các bạn đang ở trình độ band 6.0 có nhu cầu thi cao hơn vì quyển sách giúp mở rộng kiến thức về từ vựng, cụm từ và collocations để bạn hoàn toàn tự tin trước kỳ thi IELTS.

 

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English