Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Publisher: Cambridge University Press

Download

Book Description

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers là 1 trong hơn 200 đầu sách quý từ NXB lớn Cambridge được chia sẻ hoàn toàn miễn phí dành cho dân học IELTS tại thư viện sách ALT.

Đây là quyển sách cung cấp cho các bạn một sự chuẩn bị toàn diện nhất trong quá trình luyện thi IELTS. Bằng cách cho người đọc tiếp xúc với các bài kiểm tra có cấu trúc tương tự đề thi thật và ôn luyện những mảng kiến thức quan trọng. Tài liệu phù hợp với các bạn đang ở trình độ band 6.0 có nhu cầu thi cao hơn vì quyển sách giúp mở rộng kiến thức về từ vựng, cụm từ và collocations để bạn hoàn toàn tự tin trước kỳ thi IELTS.

 

More Books from Cambridge University Press (34)

Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download