Premium

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Publisher: Cambridge University Press

Download

Book Description

Mindset for IELTS là khóa học xây dựng nền tảng cho 4 kỹ năng của bài thi IELTS gồm Speaking, Writing, Reading, Listening dựa trên giáo trình của nhà xuất bản Cambridge, đơn vị đồng sáng lập kỳ thi IELTS. Mindset for IELTS bao gồm 4 cấp độ Foundation, Level 1, 2 & 3 dành cho các học viên từ trình độ A2 tới IELTS 7.5+. Đây là bộ giáo trình IELTS đầu tiên của Nhà xuất bản Cambridge áp dụng phương pháp blended-learning, kết hợp các bài giảng và việc ôn luyện trực tuyến qua hệ thống LMS (Learning Management System) của Cambridge. Cambridge Mindset for IELTS giúp học viên tối ưu hóa việc học tập thông qua việc kết hợp bài học và các bài luyện thi trực tuyến, đồng thời cung cấp ngân hàng đề giúp học viên ôn luyện với các bài thi IELTS thực tế.

More Books from Cambridge University Press (34)

Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download