Cambridge IELTS 16 Academic with Answers

Publisher: Cambridge University Press

Download

Book Description

Các bài kiểm tra xác thực từ Cambridge Assessment English (Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge) cung cấp phương pháp luyện tập hoàn hảo vì chúng CHÍNH XÁC như bài thi thật.
CAMBRIDGE IELTS 16 mang đến cho học viên cơ hội hoàn hảo để làm quen với IELTS và thực hành các kỹ năng làm bài thi bằng tài liệu kiểm tra thiết thực nhất. Bạn có thể chọn một ấn bản chứa bốn bài kiểm tra hoàn chỉnh cho mô-đun IELTS Academic hoặc cho mô-đun IELTS General. Phần giới thiệu về các học phần khác nhau này được bao gồm trong mỗi cuốn sách, cùng với phần giải thích về hệ thống tính điểm được sử dụng bởi Cambridge Assessment English, đơn vị sản xuất bài thi IELTS. Sách đi kèm với câu trả lời và giải thích bổ sung, âm thanh cho bài kiểm tra Nghe, bản ghi âm, câu trả lời Viết mẫu và video mẫu kiểm tra Nói, vì vậy chúng rất lý tưởng cho việc tự học.

More Books from Cambridge University Press (34)

Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download
Download
Download
Premium
Download