Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Cambridge University Press 2011

Book Description

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers là 1 trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Cambridge dành cho dân học IELTS, download trọn bộ hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Đây là một cuốn cẩm nang toàn diện về IELTS, cung cấp 6 bài thi trọn vẹn, trong đó 2 bài thi đầu có thêm phần hướng dẫn luyện tập trước khi làm bài cùng những mẹo, chiến thuật và lời khuyên cho từng kĩ năng giúp bạn có thể đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Đối với kỹ năng Speaking, sẽ có câu hỏi và câu trả lời mẫu phân tích cụ thể để giúp các bạn biết được câu trả lời như thế nào sẽ đạt điểm cao.

More Books from Cambridge University Press (30)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Academic Vocabulary in Use

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English