Premium

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge University Press 2017

Book Description

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition) là 1 trong hơn 200 đầu sách quý trong từ các NXB lớn Cambridge được chia sẻ chỉ có tại ALT dành cho dân học IELTS.

Cuốn sách này giúp bạn luyện nói tiếng Anh lưu loát và nghe tự nhiên hơn. Collocations là sự kết hợp giữa các từ thường đi chung với nhau. Sách gồm các lời giải thích và bài tập thực hành cho người học có trình độ cao (C1 đến C2). Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả tự học và lớp học. Cuốn sách này giúp thí sinh học collocations trong bối cảnh cụ thể, với rất nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm 'Viết bài luận', 'Bài tập', 'Báo cáo' và những mẹo vặt tuy nhỏ mà vô cùng hiệu quả. English Collocations in Use Advanced (2nd Edition) cũng giúp ích rất nhiều trong việc chuẩn bị kiến thức về collocations cho kỳ thi Cambridge và IELTS.

 

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English