Premium

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

Cambridge University Press 2017

Book Description

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition) là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS đến từ NXB Cambridge, đặc biệt chỉ có tại thư viện sách ALT.

Với quyển sách này, bạn sẽ đi qua 100 bài học cùng hơn 2000 từ vựng dành cho người học tiếng Anh trình độ trung cấp. Ấn bản này đã được chỉnh sửa và cập nhật nhằm đảm bảo các bài học được trình bày đơn giản và dễ hiểu với các mục từ được và giải thích ở trang bên trái, bài tập thực hành ở trang bên phải giúp các bạn nhanh chóng tiến bộ.

 

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English