Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge University Press 2018

Book Description

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book là một trong những tài liệu luyện thi IELTS hàng đầu từ NXB Cambrige dành cho dân học IELTS, được chia sẻ hoàn toàn miễn phí tại Thư viện Sách ALT.

Cambridge English Empower là một khóa học dành cho người lớn nói chung kết hợp nội dung khóa học của Cambridge University Press với đánh giá được chứng thực từ các chuyên gia tại Cambridge English Language Assessment. Cambridge English Empower còn là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc học và giảng dạy hiệu quả! Khóa học tiếng Anh tổng quát mới này dành cho người học là người trưởng thành và người lớn trẻ tuổi. Cuốn sách là sự kết hợp độc đáo giữa các tài liệu lớp học hấp dẫn và đánh giá đáng tin cậy của Empower, với thực hành trực tuyến được cá nhân hóa, giúp người học có thể tiến bộ nhất quán và có thể đo lường được.

 

More Books from Cambridge University Press (30)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Academic Vocabulary in Use

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English