Premium

English Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge University Press 2015

Book Description

English Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Cambridge dành cho dân học IELTS, download trọn bộ chỉ có tại thư viện sách ALT.

English Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners là quyển sách tham khảo và luyện tập tự học dành cho người có trình độ trung cấp (B1-B2), được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Với các ví dụ rõ ràng và các bài tập dễ làm theo, sách bao gồm tất cả các lĩnh vực ngữ pháp cần thiết ở cấp độ này. Cuốn sách này được thiết kế rất linh hoạt, có sẵn phiên bản có câu trả lời và không có câu trả lời. Điều này giúp English Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learner vừa lý tưởng cho việc tự học vừa thích hợp trở thành giáo trình trong lớp học.

 

More Books from Cambridge University Press (29)

Mindset for IELTS Foundation Student’s Book with Testbank and Online Modules

Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules

Basic Grammar in Use (4th Edition)

English Vocabulary in Use Elementary (3rd Edition)

Essential Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Elementary Learners of English

Cambridge IELTS 14 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 5 – 6.5 Student’s Book with Answers

Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Intermediate (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate (4th Edition)

English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (4th Edition)

English Idioms in Use Intermediate (2nd Edition)

Cambridge New Insight into IELTS Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 9 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 11 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 12 Student's Book with Answers

Cambridge IELTS 13 Student's Book with Answers

Complete IELTS Bands 6.5 - 7.5

The Official Cambridge Guide to IELTS Student’s Book

Mindset for IELTS Level 3 Student’s Book with Testbank and Online Modules

English Collocations in Use Advanced (2nd Edition)

English Vocabulary in Use Advanced (3rd Edition)

English Idioms in Use Advanced (2nd Edition)

English Phrasal Verbs in Use Advanced (2nd Edition)

Cambridge English Empower Advanced/C1 Student's Book

Cambridge IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers

Advanced Grammar in Use: A SelfStudy Reference and Practice Book for Advanced Learners of English